TSIMAILO LYASHENKO PARTNERS — TLP-AB.RU
ru
en
ru
en
Lunar
Lunar
2020 - present
Brodsky
Brodsky
2016 - present
LUMIN
LUMIN
2018 – present
State Tretyakov gallery
State Tretyakov gallery
2013
NABOKOV
NABOKOV
2013 - 2017
Museum  Guggenheim
Museum Guggenheim
2014
Private hotel
Private hotel
2015 - 2016
Kutuzovskiy XII
Kutuzovskiy XII
2016 - 2020
Gelendzhik Airport
Gelendzhik Airport
2018
White Khamovniki
White Khamovniki
2017 - present
Cloud Nine
Cloud Nine
2014 - present
Dmitrovka IX
Dmitrovka IX
2016 – present
Campus in Surgut
Campus in Surgut
2019
Private residence <br>  in Znamenskoe
Private residence
in Znamenskoe
2009 - 2011
Cloud Nine
Cloud Nine
2014 - present
House with atlantes
House with atlantes
2018 - present
Private residence <br>   in Millenium Park
Private residence
in Millenium Park
2012 - 2013
TSVET 32
TSVET 32
2016 - 2019
CHEKHOV
CHEKHOV
2013 - 2017
Atmosphere <br>  Health Resort & SPA
Atmosphere
Health Resort & SPA
2007 - 2011
BUNIN
BUNIN
2015 - 2017
Brodsky
Brodsky
2016 - present
Art quarter
Art quarter
2016 - 2018
Moscow Jewish<br>Community Center
Moscow Jewish
Community Center
2018
Savvin River Residence
Savvin River Residence
2010 - present
White Khamovniki
White Khamovniki
2017 - present
Block 9-18
Block 9-18
2010 - 2016
BUNIN
BUNIN
2015 - 2017
Residential development <br>in Ordinskiy blind str
Residential development
in Ordinskiy blind str
2014
Ice Sports Center
Ice Sports Center
2016-2018
Park Rublevo
Park Rublevo
2011 - 2016
Fantastic House
Fantastic House
2017 - present
Sinagogue
Sinagogue
2012
House with atlantes
House with atlantes
2018 - present